پایگاه خبری وتحلیلی صدای منتقد: استان لرستان بی شک یکی از معدود استان های کشور است که همچنان طلبکاری سیاسی بر طلبکاری مردمی اولویت دارد استانی که در اوج مشکلات اقتصادی از مطالبات عمومی پرهیز می کند و به جای اش به مطالبات سیاسیون بها می دهد ، این رویکرد نه تنها در تحلیل آغاز کار دولت ها و انتصابات دولت بلکه در مواجهه با مطالبات استان نیز برقرار بوده است و به مثابه ی یک نگاه منتقد با نگاهی توقع محور، کوشیده است مسیر توسعه استان و کنش های توسعه محور را به ذیل توقعات جریانی بکشاند متاسفانه حتی با گذشت زمان و با در نظر گرفتن آمارهای فقر، فلاکت ،بیکاری ومهاجرت، هنوز طلبکاری سیاسی، واحد اهمیت حامیان دولت است،

رای جامعه سیاسی باز لرستان باید مدام یادآوری شود که اعتبارات هزار میلیاردی طرح های ملی، سهم استان هایی است که سیاسیون آن استان ها کوشیده اند تا طلبکاری مردمی در زمینه های اقتصادی بعنوان مطالبه ،مورد پذیرش دولت ها قرار بگیرد، معتقدم طلبکاری مردمی لرستان تنها در آغاز بکار دولت سیزدهم قبل از سفر ریاست جمهوری به استان توانست، توسط دلسوزان کنشگران و اصحاب رسانه گفتمان ساز و مطالبه گر شود و با قدرت دهی به استاندار، مصوبات قابل قبولی جذب نماید

چرای محرومیت لرستان

با این مقدمه سراغ چرای محرومیت لرستان برویم، لرستان به معنای موسع تاریخی و فرهنگی و جغرافیایی آنقدر سیاست زده شده که محرومیت ان را اهانت می کنند تا بدین طرق توقعات طلبکاران سیاسی روی زمین لم یزرع لرستان باقی نماند این رویکرد بیگانه، یگانه مطالبه ی سیاسیون دولت های ادوار در لرستان است که توقعات مردم را به ذیل طلبکاری سیاسی میبرند و با این رویکرد ناصواب؛ اولا دو سال اول و هدفمند آغاز بکار دولت ها را مبهم می کنند در ثانی استاندارانی که توسعه را در لرستان هدفگذاری نمی کنند با بازی در زمین سوخته سیاسی بازان ، غرق در شعارها و اهداف سیاسی پوشالی از منطر افراطی و نااگاهی سیاسیون میشوند ، در حالی که در لرستان مطالبات اظهرمن الشمس است و هر منطقه میتواند مطالبات و نیازهای اصلی منطقه را با گفتمان سازی طلبکاری مردمی از دولت ها مطالبه نمایند،

آری در استانی که ظرفیت ها و منابع بالقوه اش هیچ تاثیری بر افزایش کار آیی و بهبود وضعیت استان ندارد و همچنان هیچ ارتباطی بین منابع خدادادی و محرومیت زدایی بخش کشاورزی و گردشگری دیده نشده و حتی تاثیری بر افزایش کار آیی وبهبود وضعیت ان ها نمی کنند، طلبکاری سیاسی چه دردی از ملت را دوا می کند که هنوز آن را معیار سنجش عملکرد استاندار قرار می دهند ، براستی چند درصد از این سیاسیون به اصطلاح حامی دولت در ادامه مشکلات عدیده ی اشتعال لرستان توانسته اند مفید واقع شوند؛ واقعیت این است ؛ سالها سیاست زدگی بدون در نظر گرفتن شایسته سالاری باعث مهاجرت جوانان، زنان و بازنشستگان ما شده است

استاندار زیویار

شما مختار هستید به آنچه که ما توصیه می کنیم گوش فرا دهید یا ندهید اما بدانید در لرستان مابین مطالبات سیاسیون و مردم، تعارض منافع و البته تناقضات گفتمانی وجود دارد و همین تعارض منافع، دلیل اصلی محرومیت لرستان و کاهش مشارکت های مردمی است ،

اکوسیستم شهر خرم آباد یکی از زیباترین شهرهای ایران و به نقلی جهان است اما منابع بالقوه این شهر زیبا انقدر مفقود مانده که به مثابه ی یک شهر درجه چندم، آه و حسرت گردشگران را برانگیخته است همین احداث سد شبیخون که بعنوان یک سد تنظیمی میتوانست از خسران و نابودی زیرساخت های شهری و روستایی وکشاورزی در یورش سیلاب های فصلی مراقبت کند نمونه ی بارز خلع ید توقعات مردمی ست در صورتی که ساخت این سد تنظیمی میتواند ایده ها و طرح های گردشگری خرم آباد را نیز در سطح استانداردهای جهانی شکوفا نماید اما به دلیل توقعات درون گروهی طلبکاران سیاسی که باید بر گزینه های همسو توافق شود تا بتواند به کاهش تنش های سیاسی کمک کند مطالعه ی احداث این طرح ها در قفسه های خاک خورده گم و گور میشوند،[ در تحقیقی که در این زمینه انجام گرفت فقط میزان وصول و بدهی شهرداری خرم آباد به خسارات سیلاب های فصلی، توان برآورده نمودن هزینه ی ساخت سد شبیخون را دارد،]

در پایان خاطر نشان میشود: تجربه ثابت نموده است ؛ آنچه که از استاندار مراقبت میکند انچه که نام زیویار را در لرستان ماندگار می کند احداث و راه اندازی طرح های اقتصادی استان است نه رضایت مندی طلبکاران سیاسی

✍️مهدی میرزاوند