مراسم استقبال از همکاران جدید استخدام بانک رفاه کارگران استان لرستان  با حضور مهندس بهروز بالاوندی مدیر شعب ، علی احمدی معاونت شعب  ،  هاشم خسروی  رئیس حوزه حراست ،نصرت  اله رشیدیان رئیس حوزه بازرسی  ورضا کزازی  رئیس منابع انسانی برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی صدای منتقد ، در این مراسم مهندس بالاوندی مدیر شعب بانک رفاه کارگران استان لرستان ضمن خوشامدگویی به همکاران جدید، بانک رفاه کارگران را یکی از بانک های برتر در حوزه بانکی ،مشتری مداری و خدمات الکترونیکی  معرفی کردند.

ایشان همچنین انتخاب و انگیزه همکاران جدید برای همکاری دربانک رفاه را ارزشمند دانستند و بیان کردند که تیم سرمایه انسانی با تمام ظرفیت های در اختیار خود و با همت متقابل همکاران، تلاش خواهد کرد که به انتظارات و خواسته ها جامه عمل بپوشاند.

مدیر شعب بانک رفاه کارگران استان لرستان از همکاران خواستند که با ایده پردازی در به نتیجه رساندن انتظارات و تحقق اهداف بانک رفاه،  نهایت کوشش و جدیت خود را به کار ببندند.

وی با ذکر این نکته که با راه اندازی سامانه مدیریت دانش همکاران می توانند با به اشتراک گذاشتن دانش و تخصص هایشان در این سامانه،  به اعتلا و مستند سازی دانش  بانک یاری رسانند.

علی احمدی معاونت  مدیریت شعب استان لرستان نیز ضمن خوشامدگویی به همکاران جدید، همراهی و همگامی  همکاران را گامی موثر در تحقق اهداف متعالی بانک رفاه دانستند. در پایان به  رسم یادبود با اهدایی شاخه گل از همکاران جدید استخدام استقبال شد.