به گزارش پایگاه خبری وتحلیلی صدای منتقد، متهم برای فرار از مجازات و ترس از نفوذ ناپذیری قاضی دست به دامن هر اقدامی می شود ولی بازپرس برای دفاع از محیط زیست که حق عموم مردم است پرونده را به شعبه کیفری دو شهرستان چگنی ارجاع داده است.

بازپرس چگنی حامی قاطع محیط زیست!!!

ادامه اقدام کار انقلابی قضات چگنی در دادگاه ویسیان

رای جالب بازپرس شهرستان چگنی علیه تخریب کنندگان محیط زیست ستودنی است.

متهم برای فرار از مجازات و ترس از نفوذ ناپذیری قاضی دست به دامن هر اقدامی می شود ولی بازپرس برای دفاع از محیط زیست که حق عموم مردم است پرونده را به شعبه کیفری دو شهرستان چگنی ارجاع داده است.

متهم که برای فرار به جلو و غوغاسالاری سعی می‌کند شکایت شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان چگنی را انجام دهد تا قاضی را تحت فشار قرار دهد ولی باز هم در برابر تصمیم جالب و انقلابی قاضی دادگاه کیفری سر در گم می ماند و قاضی کاربلد پرونده را به دادگاه هم‌ارز به بخش ویسیان ارجاع می‌دهد و از نهادهای نظارتی و بازرسی فرا قوه‌ای نیز می‌خواهد که به این تخلفات زیست محیطی ورود کنند.

حال باید دید برخورد قاطعانه این بازپرس جوان و انقلابی و قاضی کارکشته و کاربلد دادگاه کیفری با متخلفین زیست محیطی می تواند اهرم بازدارنده‌ای برای جلوگیری از تخریب محیط زیست لرستان باشد.

اکنون چشمان افکار عمومی به دستان عدالت محور قضات دادگاه بخش ویسیان است که ادامه راه انقلابی و قاطعانه قضات دادگاه شهرستان چگنی را ادامه دهند، چرا که محیط زیست متعلق به تمام ملت است و هر کدام از ما به نوعی در صیانت از آن مسوولیم.