امروز انتظار داریم بارش‌هایی را به شکل پراکنده و رگباری را در اغلب نقاط استان داشته باشیم.

سامانه بارشی عصر جمعه از استان خارج می‌شود،برای روز شنبه تا عصر یکشنبه جو منطقه آرام و پایدار است.