دکتر محمد جواد محمدی نوری، به عنوان قائم مقام ستاد انتخاباتی شورای وحدت در حوزه انتخابیه تهران انتخاب شد

به گزارش صدای منتقد، در نشست روز سه شنبه هیئت عالی شورای وحدت و به پیشنهاد ریس ستاد تهران و تائید هیئت عالی در حکمی از سوی دکتر منوچهر متکی ریس هیئت اجرایی شورای وحدت کشور اقای دکتر محمد جواد محمدی نوری به عنوان قائم مقام ستاد انتخابات شورای وحدت در حوزه تهران ری شمیرانات اسلامشهر و پردیس منصوب و معرفی گردید.

وی هم اکنون دبیری جبهه پیشرفت رفاه و عدالت و معاونت اموراستانهای شورای وحدت را برعهده دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خبرنگار /سجادجوانمرد