۲-هزینه یک و نیم میلیاردی جهت ساخت رختکن چمن شماره ۲ استادیوم تختی خرم آباد

۳- پیگیری احداث ۲۹ چمن مصنوعی کوچک و ۵ چمن بزرگ در شهرهای پلدختر . الشتر ، رومشگان، چگنی بروجرد که سه چمن بزرگ احداث.و دو چمن دیگر تا پایان مهرماه در هفته تربیت بدنی به بهره برداری می رسد

۴- با کمک استاندار محترم مبلغ ۱۱۰ میلیارد جهت تسریع در احداث پروژه مجموعه سبزی پرور که شامل یک چمن بزرگ و چمن کوچک و ساختمان اداری است هزینه شده که در هفته دولت(( پایان شهریور ۱۴۰۲ ))به بهره برداری می رسد

۵ -پیگیری احداث جاده بام خرم آباد به طول ۲۳ کیلومتر جهت کاهش تردد ترافیک به مبلغ ۱۴۰ میلیارد تومان

۶-احداث جاده کمربندی به طرف ورزشگاه ۱۵ هزار نفری به طول ۱۲۰۰ متر به مبلغ ۷ میلیارد