حرکت خوب تعزیرات استان و پلمب ۴۰ مشاور املاک که نرخ اجاره بها را رعایت نکرده‌اند، حرکت خوبی است که نیازمند همکاری مردم است.

مردم تخلفات حوزه اجاره بها را به تعزیرات گزارش دهند، تا جلوی افزایش بی رویه اجاره بها گرفته شود.