استاندار لرستان گفت: زکات باید به عنوان یک رحمت الهی تبیین و ترویج شود و فرهنگ سازی در این خصوص در دستور کار قرار گیرد.

 به گزارش صدای منتقد ؛ فرهاد زیویار  در جلسه شورای زکات استان، عنوان کرد: رحمت خداوند در قالب افزایش روزی نصیب انسان می شود که می توان با دست گیری از نیازمندان در قالب زکات، این لطف الهی را شاکر شد.

وی با اشاره به تکرار ۵۹ بار کلمه زکات در قرآن کریم و وجود روایات و احادیث متعدد در این مورد، تصریح کرد: زکات به عنوان یک اصل اساسی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

استاندار لرستان با تاکید بر فرهنگ سازی زکات همراه با روزه و خمس ادامه داد: فرهنگ سازی در خصوص زکات نه تنها اثر مستقیم در افراد خواهد داشت، بلکه اثرات بلندمدت و معنوی را نیز در فضای به جا می گذارد بنابراین وظیفه اساسی در این بین تبلیغ، ترویج و گسترش فرهنگ این اصل است.

زیویار همچنین به جنایت روز گذشته رژیم منحوس صهیونیستی و به شهادت رساندن چندتن از سرداران رشید سپاه اسلام در کنسولگری ایران در سوریه اشاره و عنوان کرد: این رژیم جعلی با این اقدام سخیف خود نشان داد نفس های آخر خود را می کشد و با این حرکات قصد دارد خود را از فشار نجات دهد.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران با جلو بردن نهضت مقاومت هر روز عرصه را بر این رژیم جنایتکار تنگ تر کرده است و به یاری خداوند به زودی خفه و از صحنه روزگار محو خواهد شد.

وی ابراز کرد: رژیم صهیونیستی بیش از ۷۰ سال با هماهنگی نظام جنایتکار سلطه، تفکر شیطانی و دشمنی با اسلام در قالب یک سازوکار شبیه به پادگان نظامی شکل گرفته است که اساس آن با اقدام ارزشمند عملیات طوفان الاقصی توسط نهضت مقاومت به هم ریخت و پایه های آن به شدت متزلزل شد.

خبرنگار :امیر محمود داودی نژاد