علیرضا هادی پور» به عنوان معاونت مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی«ره» لرستان منصوب شد. 

 

طی حکمی ازسوی جلال شیخ پور مدیرکل کمیته امداد امام خمینی «ره» لرستان «علیرضا هادی پور» به عنوان معاون مشارکت های مردمی این اداره کل منصوب واززحمات «سیدحمیدعلوی» معاونت سابق تقدیر به عمل آمد. 

 

لازم به ذکراست: علیرضا هادی پور از نیروهای انقلابی و متعهد اداره کل کمیته امداد امام خمینی«ره» لرستان می باشد که سابقه ریاست اداره هماهنگی موسسات خیریه وتشکل های مردمی اداره کل کمیته امداد امام خمینی «ره» لرستان را درکارنامه مدیریتی خود دارند

 

خبرنگار: سجادجوانمرد