محمدعلی ناصری رئیس جبهه تحول وپیشرفت ایران اسلامی شاخه لرستان: انتخابات مجلس یک قدرت نمایی سیاسی، اجتماعی ازسوی مردم وحرکت انقلابی در مورد مسائل تصمیم گیری داخلی وبین المللی کشور است. 

مصاحبه اختصاصی خبرنگار خبرگزاری صدای منتقد با “حاج محمدعلی ناصری”رئیس جبهه تحول و پیشرفت ایران اسلامی شاخه استان لرستان درخصوص دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی 

در این گفتگوی اختصاصی محمد علی ناصری گفت: انتخابات یک قدرت نمایی سیاسی، اجتماعی ازسوی مردم است وبه اصطلاح یک حرکت انقلابی درموردمسائل داخلی وبین المللی وتصمیم گیری مهم برای کشور است ومشارکت بیشتر مردم موجب ثبات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی خواهد شد واگر مشارکت درانتخابات کم باشد دشمن چشمع طمع به خاک کشور خواهد دوخت وجنگ ترکیبی را راه می اندازند. 

رئیس جبهه تحول و پیشرفت ایران اسلامی لرستان ادامه داد: دراین مسیر باید شجاع، باصداقت، راستگو ودشمن شناس بود وبه اسلام، انقلاب و ارزش ها اعتقاد داشته باشیم و حافظ ارزش های دینی وانقلابی ومنافع ملی کشور بود. 

ناصری افزود: اگر نماینده پس ازکسب رای مردم،زجرکشیده ودر مسیر نظام و انقلاب نباشد دچار سیاست زدگی ومعاملات مادی خواهد شد وبی شک به مردم خیانت می کندوبه موقعیت کشور ضربات سهمگین وارد می کند. 

این نیروی شاخص انقلابی و جانباز دفاع مقدس در پایان تصریح کرد: چرا دشمنان علیه نظارت استصوابی قدعلم کرده، چون این که احساس می شود نظارت بادقت بیشتری در تاییدصلاحیت افراد مورد توجه قرارگیرد و ازاول انقلاب هم اگر این نظارت عملی می گردید نمایندگان سنوات گذشته که بعضی ازکشور خارج شوند وهم اکنون سخنگوی دشمنان ملت ایران هستند واگراینها نباشند رسانه های فارسی زبان به کلی تعطیل خواهند شد. 

 

 

خبرنگار: سجادجوانمرد