مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با  حضور در دفتر مدیرکل دیوان محاسبات استان با وی دیدار وگفتگو کرد.

به گزارش صدای منتقد به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات استان لرستان؛ مدیرکل، معاونت توسعه و منابع انسانی، رئیس اداره حراست و رئیس اداره پشتیبانی و منابع انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان با حضور در دفتر مدیرکل دیوان محاسبات استان با وی دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار ابتدا سالاروند مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ضمن ابراز خرسندی از این دیدار گزارشی جامع از عملکرد اداره کل حفاظت محیط زيست استان در سال گذشته و همچنين برنامه‌های پیش‌روی این اداره کل را ارائه نمود.

همچنین سالاروند در این دیدار ابراز امیدواری کرد که اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان با همکاری و رهنمودهای ارشادی دیوان محاسبات استان بتواند در انجام امورات محوله سازمانی و در واقع حفظ بیت‌المال، سربلند عمل نماید که منتج به نتایج خوبی در بهبود حفاظت محیط زیست استان شود.

در پایان جمالی نژاد مدیرکل دیوان محاسبات استان ضمن ابراز خرسندی از حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان و تقدیر از گزارش عملکرد ارائه شده و اقدامات اداره کل حفاظت محیط زیست استان در سال گذشته گفت؛ محیط زيست بزرگترین بيت المال است که در دست همه ما به عنوان یک امانت گران بها قرار دارد و همه ملزم به حفظ این بيت المال هستيم.

جمالی نژاد مدیر کل دیوان محاسبات استان همچنين افزود بهترین و مفیدترین روش محاسبات همان محاسبات درون سازمانی و دقت در انجام امورات در چارچوب قوانین است که می‌بایست در ادارات نهادینه و اجرایی شود.

وی افزود؛ دیوان محاسبات برای موفقیت دستگاه‌های اجرایی استان در انجام درست و قانونی امورات محوله در کنار آن‌ها قرار دارد و از هیچ کوششی برای این امر مهم فروگذار نخواهد بود.

مدیر کل دیوان محاسبات استان بر ارزیابی دقیق و علمی زیست محیطی طرحهای عمرانی تاکید و پایش واحد‌های الاینده استان را برای حفظ طبیعت و محیط زیست استان مهم دانست که می بایست مورد توجه قرارگیرد .