8 ماه گذشت/حکم سرپرست فرمانداری خرم آباد صادر نشد! 

بانزدیک شدن به تشکیل ستاد انتخابات دوزادهمین دوره مجلس شورای اسلامی دراستان لرستان، انتظار می رود در مشخص نمودن سرنوشت سرپرستی فرمانداری خرم آباد توسط وزارت کشور تعجیل شود. 

 

به گزارش صدای منتقد ازلرستان، در مورخ 14 شهریورماه سال 1401 طی حکمی ازسوی استاندارد لرستان «محمدباقر احمدی چگنی» به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان خرم آباد منصوب شد.

«احمدی چگنی» که ازجمله نیروهای انقلابی و ارزشی استان لرستان می باشد و ازسوی جریانات حامی دولت سیزدهم مورد حمایت قرارگرفته است، موفق شده است درمدت زمان تصدی خود به عنوان خادم مردم خرم آباد درمنصب سرپرستی فرمانداری خرم آباد عملکرد مطلوب ورضایت بخشی از خود به جای بگذارد. 

باابراز تاسف 8 ماه از زمان معارفه «احمدی چگنی» به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان خرم آباد می گذرد ولی تا به امروز تکلیف ابلاغ فرماندارشدن این سرپرست فرمانداری مشخص نگردیده است.

با توجه به تشکیل ستاد انتخابات دوزادهمین دوره مجلس شورای اسلامی در وزارت کشور وابلاغ تشکیل ستاد انتخابات به استانداری های کشور واین موضوع که کمتر از 8ماه دیگر به زمان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی وخبرگان رهبری فرصت باقی نمانده است، ونکته حائزاهمیت که انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه خرم آباد وچگنی ازجمله انتخابات پرشور وبامشارکت درسطح ملی می باشد،انتظار می رود وزارت کشور نسبت به مشخص نمودن تکلیف ابلاغ فرمانداری شهرستان خرم آباد تعجیل نماید. 

با گذشت 8 ماه از منصب داری «احمدی چگنی» به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان خرم آباد، متاسفانه وزارت کشور نسبت به صدور وابلاغ حکم این فرماندار اقدام نکرده و نسبت به وضعیت سیاسی،عمرانی،اجتماعی مرکزاستان لرستان بی تفاوت می باشند. 

 

 

خبرنگار: سجادجوانمرد