مدیریت آموزش وپرورش شهرستان سلسله از رقابت 1500 داوطلب الشتری در اولین آزمون استخدامی رشته آموزگاری و آموزش استثنایی دراین شهرستان خبرداد

 

به گزارش صدای منتقد، دکترعلی یوسفوند مدیرآموزش وپرورش شهرستان سلسله گفت: همزمان با سراسر کشور اولین  آزمون استخدامی آموزش وپرورش در دو رشته آموزش ابتدایی و استثنایی در 9 حوزه خواهران و 2 حوزه برادران برگزار شد.

مدیرآموزش وپرورش سلسله تصریح کرد: در آزمون امروز دراین شهرستان تعداد 1500 داوطلب در قالب 200 داوطلب مرد و 1300 داوطلب زن شرکت نمودند.

یوسفوند از ادارات ودستگاه های خدمت رسان که در جهت برگزاری سالم این آزمون همکاری نمودند تقدیر کرد.

 

 

 

خبرنگار: سجادجوانمرد