اولین همایش روسا ومسئولان دوایر مدیری شعب  بانک رفاه کارگران استان لرستان در سال 1402در محل سالن همایش این مدیریت برگزارشد

به گزارش  صدای منتقد به نقل ازروابط عمومی مدیریت شعب بانک رفاه کارگران استان لرستان، اولین همایش روسای شعب وواحدهای مدیریت شعب بانک رفاه لرستان در تبیین رهنمودهای مدیر عامل بانک رفاه  دروبینار نوروزی در ترسیم الگوی رشدوحرکت در دستیابی اهداف عالیه بانک با حضور جناب آقای پناهنده مدیر امور ناحیه ۳برگزارشد.
در این همایش مهندس بالاوندی  مدیر شعب بانک رفاه کارگران لرستان با تبریک سال نو وفرارسیدن بهار قرآن وقدر دانی از تلاش یکساله همکاران پر تلاش وساعی استان ، رهنمودها وترسیم برنامه های خرد وکلان بانک را در سال جدید با رویکرد بازاریابی وتقویت ارتباط با مشتریان بزرگ بعنوان برنامه محوری وکلان بانک مورد تاکید قرار گیرد.
وی افزود: در راستای پیگیری اهداف استان در تحقق اهداف در حذب منابع، وصول مطالبات وسایر شاخص های برنامه ریزی در ابتدا سالمورد اهتمام ویژه قرار گیرد.
مدیر شعب بانک رفاه کارگران استان تصریح کرد: اطلاع رسانی مطلوب طرح ها وخدمات توسط همکاران صف وستاد به صورت ویژه به جامعه هدف ومشتریان اطلاع رسانی شود.
در ادامه  پناهنده مدیر امور ناحیه ۳با قدر دانی از تلاش های یکساله همکاران در سال گذشته با بیان رهنمودهای با ترسیم نقاط، قوت وضعف استان خواستار برنامه محوری وتلاش برای بهبود جایگاه استان در سال جاری با مودت ووحدت رویه همه همکاران شد.
در پایان  علی احمدی معاونت محترم شعب، عبدالرضا کزاری رئیس حوزه حراست، نصرت رشیدیان رئیس حوزه حراست، سرکار خانم شکیبا، اقای علیشاهی وبرخی روسای شعب به بیان نقطه نظرات خودجهت بهبود فرایند ورسیدن به نقطه مطلوب شدند.