مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در لرستان با اشاره به اینکه تعهد استان در طرح جهش تولید در دیم‌زارها ۳۵۰ هزار هکتار تعیین شده بود، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون این طرح در ۲۷۰ هزار هکتار از اراضی دیم استان اجرا و معادل ۷۷ درصد تحقق یافته است

به گزارش خبرگزاری صدای منتقد، مجید طائف، مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام(ره)،  در حاشیه بازدید از مزارع طرح جهش تولید در دیم‌زارهای استان، اظهار کرد: از اهداف طرح جهش تولید در دیم‌زارها، توسعه و حمایت از کشت مکانیزه، افزایش توانمندسازی و بهبود معیشت کشاورزان است.

طائف با بیان اینکه تعهد استان لرستان در طرح جهش تولید در دیم‌زارها ۳۵۰ هزار هکتار تعیین شده بود، گفت: از ابتدای سال زراعی تاکنون این طرح در ۲۷۰ هزار هکتار از اراضی دیم استان اجرا و معادل ۷۷ درصد تحقق یافته است.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در لرستان اضافه کرد: ۷۰ درصد طرح جهش تولید دیم‌زارهای استان لرستان به کشت محصول راهبردی گندم، ۲۵ درصد کشت جو و مابقی به محصولاتی ازجمله کاملینا، گلرنگ و کلزا و… اختصاص داشته است.

وی با اشاره به پرداخت تسهیلات با کارمزد چهار درصد، با اقساط هفت ساله برای خرید ادوات کشاورزی در قالب طرح جهش تولید در دیم‌زارهای لرستان گفت: در قالب طرح تسهیلاتی ادوات کشاورزی؛ از ابتدای سال زراعی تاکنون ۲۰۷ دستگاه ماشین‌آلات کشاورزی شامل خطی‌کار، ردیف‌کار، عمیق‌‌کار و… به ارزش ۱۹۸ میلیارد ریال به همت شرکت گسترش توسعه‌گری پردیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، مجریت سازمان جهاد کشاورزی و با مشارکت بانک ملی به کشاورزان واگذار شده است.

طائف با اشاره به حمایت‌های بیمه‌ای ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در لرستان در قالب طرح جهش تولید در دیم‌زارهای این استان، گفت: در این راستا ۸۷ هزار و ۵۶۵ هکتار از اراضی دیم استان تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در لرستان در پایان گفت: توزیع ۵۷ هزار لیتر کود مایع جهت بذرمال نمودن بذور از دیگر اقدامات انجام شده این ستاد در قالب طرح جهش تولید در دیم‌‌زارهای استان است.

 

خبرنگار: سجادجوانمرد