رییس آموزش و پرورش سلسله گفت: ۳۴ فضای آموزشی این شهرستان تخریبی و نیازمند بهسازی است اما همچنان مورد استفاده قرار می گیرند

 

به گزارش خبرگزاری صدای منتقد علی یوسفوند افزود: ۳۴ فضای آموزشی تخریبی شهرستان سلسله بالای ۳۰‌ سال قدمت و کد تخریب هم دارند اما به علت عدم تامین اعتبار موردنیاز جهت نوسازی و از طرفی کمبود فضای آموزشی، کماکان مورد استفاده قرار می گیرند.

وی با اشاره به وجود ۱۲ مدرسه کانکسی در سلسله نیز بیان کرد: در جلسه مشترکی با وزیر آموزش و پرورش و مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان اعتبار مورد نیاز برای ساخت مدرسه و جمع آوری تمامی این کانکس ها تصویب شد که در حال حاضر عملیات احداث هشت مورد از این مدارس عمدتا مربوط به منطقه کاکارضا و بسطام، آغاز شده است

 

خبرنگار: سجادجوانمرد