نصب و راه اندازی پنل های خورشیدی در

 اداره کل ورزش وجوانان لرستان درجهت کاهش سرانه مصرف

به گزارش خبرگزاری صدای منتقد، آرش قیاسیان مدیرکل ورزش وجوانان لرستان بااشاره به نصب و راه اندازی پنل های خورشیدی در اداره کل ورزش و جوانان لرستان تصریح کرد: این پنل های خورشیدی به ارزش ریالی یک میلیارد و سیصد میلیون تومان و در مساحت ۱۵۵ متر مربع و تولید برق ۲۲ کیلو وات به منظور کاهش سرانه مصرف نصب گردیده است.

 

سجاد جوانمرد_خبرنگار