رئیس اتاق بازرگانی لرستان گفت: یکی از اصلی‌ترین مکان‌هایی که می‌تواند محل مصرف صندوق ذخیره ارزی باشد استان است.

حسین سلاحورزی، در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی لرستان که با حضور معاون صندوق توسعه ملی برگزار شد، اظهار کرد: یکی از دلایل خالی بودن صندوق توسعه ملی دست‌درازی دولت‌هاست که آن را مانند قلک دانستند.

وی ادامه داد: بنگاه‌های تولیدی، صنعتی و کشاورزی واگذار شد به دلیل اتفاقاتی که خارج از اختیارات و اراده مدیران بود و امکان بازگشت منابع صندوق را با مشکل مواجه کرد.

این مسئول اضافه کرد: یک بازنگری را در مأموریت‌های صندوق انجام شده، سعی کردند جلوی استفاده نامشروع از منابع صندوق را بگیرند و یک راهی برای بخش خصوصی در نظر گرفتند.

سلاحورزی عنوان کرد: بخش خصوصی توصیه می‌کنند صندوق منابعی که به صورت ارزی پرداخت کرده به صورت ریالی دریافت کند، برای پایدار بودن و تداوم داشتن منابع صندوق باید همان ارزی که پرداخت شده برگشت داده شود.

رئیس اتاق بازرگانی لرستان تصریح کرد: در برخی از حوزه‌ها به دلیل شرایط خاص کشور دولت مجبور به مداخله شده و قیمت‌گذاری کردند و یا ممنوعیت صادرات به وجود آمده لذا امکان درآمد ارزی برای بنگاه نبوده، دولت باید سازوکار جبران و پوشش ریسک را برای بنگاه‌ها ببیند و در نهایت ارز به صندوق برگردد.

وی عنوان کرد: یکی از اصلی‌ترین مکان‌هایی که می‌تواند محل مصرف صندوق ذخیره ارزی باشد لرستان است.