سرپرست شرکت توزیع برق لرستان گفت: بیش‌از ۱۱۵ هزار مشترک خانگی این شرکت الگوی مصرف برق را رعایت و تخفیفات مربوط به این همکاری را دریافت کردند.

 به گزارش  پایگاه خبری صدای منتقد،مهران امیری اظهار کرد: این میزان همکاری نشان دهنده این است که می‌توان با رعایت دستورالعمل مدیریت مصرف برق علاوه‌بر کمک به شرکت توزیع برق جهت تأمین برق مطمئن و پایدار، از تخفیفات و پاداش‌های ویژه نیز بهره برد.

وی ادامه داد: رویکرد ما این است که به سمت خاموشی در بخش کشاورزی و صنعت نرویم لذا با تفاهم و درخواست از مشترکین برای مدیریت مصرف امیدواریم صرفه‌جویی در انرژی برق به میزانی برسد که ما بتوانیم با همکاری همه بخش‌ها به نیازها پاسخ داده و وضعیت را مدیریت و از پیک بار عبور کنیم.

سرپرست شرکت توزیع برق لرستان عنوان کرد: ادارات استان باید در ساعات اداری ۳۰ درصد و پس از ساعات اداری ۶۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل در مصرف انرژی صرفه جویی کنند که برخی دستگاه‌های اجرایی هنوز این همکاری را جدی نگرفته‌اند و مصرف برق ادارات و بخش‌های دولتی کاهش نیافته و این همکاری مطلوب نیست که امیدواریم به درخواست ما پاسخ دهند تا بتوانیم مدیریت مصرف را محقق کنیم.

امیری با بیان اینکه ۱۱۵ هزار و ۵۸۵ مشترک خانگی الگوی مصرف برق را رعایت کرده‌اند، گفت: این مشترکین در مجموع ۱۹۰ میلیون و ۳۵۰ هزار و ۷۱۰ تومان پاداش گرفتند.

سرپرست شرکت توزیع برق استان ادامه داد: در راستای مدیریت مصرف برق در پیک بار مبلغ ۱۷۸ میلیون و ۵۱۲ هزار و ۱۹ تومان به ۱۱۲ هزار و ۲۷۰ مشترک عادی که الگوی مصرف را رعایت کردند پرداخت شده است.

وی عنوان کرد: همچنین ۱۱ میلیون و ۸۳۸ هزار و ۶۹۰ تومان نیز به ۳۳۱۵ مشترک تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی پرداخت شده است.