به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی لرستان دکتر مصطفی زبردست گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه بیش از ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار کیلوگرم انواع فرآورده‌های خام‌ از لرستان به کشورهای خارجی صادر شده است.

به گفته وی صادرات فرآورده‌های خام دامی شامل پا و پنجه مرغ، پودر آب پنیر، خوراک آبزیان و شیر خشک از استان بوده است.

مدیرکل دامپزشکی لرستان بازار هدف فرآورده های خام دامی را کشورهای جنوب شرق آسیا، چین، ویتنام، هنگ کنگ، آذربایجان، عراق، سوریه و افغانستان عنوان کرد.

زبردست گفت: با توجه به اقدامات صورت گرفته در حوزه استانداردسازی کارخانجات فراوری فرآورده‌های خام دامی و در جهت حضور محصولات تولیدی استان در بازارهای جهانی از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲ میلیون کیلوگرم پا و پنچه مرغ و بیش از ۱۷۶ هزار کیلوگرم پودر آب پنیر، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار کیلوگرم خوراک آبزیان و ۲۵۰۰۰ کیلوگرم شیر خشک از استان به سایر کشورها صادر شده است.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه در خیلی از صنایع وابسته به دام با مازاد تولید در داخل استان مواجه هستیم در جهت حمایت از تولید کنندگان شرایط صادرات در استان تسهیل و فرآورده‌های خام دامی با فراهم کردن الزامات بهداشتی کشورهای مقصد تحت نظارت کارشناسان اداره کل دامپزشکی استان به سایر کشورها صادر می‌شوند.

به گفته مدیرکل دامپزشکی لرستان رعایت الزامات بهداشتی در واحدهای تولیدی همچنین پذیرش دستورالعمل‌ها و استانداردهای کشورهای هدف نقش بسیار مهمی در توسعه و استمرار صادرات دارند.