درخشش در حوزۀ سینمای انیمیشن روزافزون است. نمونه آن هم انیمیشن «بچه زرنگ» است که توانست بالغ بر ۲ میلیون مخاطب و نزدیک به ۶۵ میلیارد تومان فروش داشته باشد.

این نکته که می‌گویند گیشه صرفا برای سینمای کمدی است، با فروش‌های این انیمیشن نقض شد.