بخشنامه سازمان امور مالیاتی درباره دریافت ۲ درصد مالیات علی‌الحساب از صادرات مواد خام و نیمه‌خام از امروز ۱۵ اسفند لغو شد.

صادرکنندگانی که مشمول پرداخت عوارض صادرات کالاهای خام و نیمه‌خام می‌شدند از پرداخت علی‌الحساب دو درصد به علت کمبود نقدینگی شکایت داشتند.

مقرر شد اصل میزان عوارض پرداختی طبق قانون بعد از اینکه صادرات خاتمه پیدا کرد و درآمد صادراتی برای صادرکنندگان حاصل شد، از طریق سازمان امور مالیاتی اخذ شود.