دکتر هاجر سپه وند نامزد دوازدهمین دوره مجلس، شورای اسلامی از حوزه خرم آباد وچگنی در جمع خبرنگاران ازتشریح برنامه ها ی خود برای حضور در صندلی سبز مجلس خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صدای منتقد، کاندیدای بانوی جوان جویای نام وفرهیخته خرم آبادی هدف خود از حضور در عرصه انتخابات، خدمت بی منت وتغییر وضعیت کنونی حوزه انتخابیه خرم آباد وچگنی واستان عنوان کرد.

این کاندیدای حقوقدان گفت: رهایی ازنرخ بالای تورم، بیکاری و توجه به احیای طرح های نیمه تعطیل وصنایع تعطیل برای اشتغالزایی از مهمتریت برنامه های من در عرصه انتخابات خواعد بود.

وی افزود:زنان لرستانی از پتانسیل بالای در مدیریت های خرد وکلان برخوردار بوده وعدم حمایت وتوجه به مدیران زن در استان نشان از مهمترین معضلات مدیریتی در استان است.

وی افزود: کشاورزی ما تولید محور وسنتی بودن وهدف بنده سوق کشاورزی استان به سمت صنعتی شدن وحمایت از صنایع تبدیلی وبرند سازی محصولات بکر کشاورزی است.

سپه وندافزود: در حوزه گردشگری باتوجه به پتانسیل های بی نظیر گردشگری وصنایع دستی ایجاد نمایشگاه دایمی صنایع دستی در مرکز استان حلقه مفقوده این حوزه عریض وطویل است

ودر حوزه گردشگری مشکل زیر ساخت ها را رفع کنیم.

در حوزه حمل ونقل وشبکه ریلی وپروازی استان به شدت ضعیف است وزیر ساخت ها برای توسعه وحضور سرمایه گذارمناسب نیست.

نامزد انتخابات مجلس در خرم آباد گفت: با تصویب قوانینی برای تقویت بخش ورزش در حوزه قهرمانی، همگانی، سرانه فضای ورزشی برنامه مدون خواهید داشت.

سپه وند افزود: در یازده دوره گذشته بانوان در حوزه خرم اباد وچگنی همواره موفق به حضور در مجلس نشده اند وامیدوارم با تابو شکنی واعتماد مردم فهیم خرم اباد ودوره چگنی این دور شاهد حضور یکی از بانوان فرهیخته در کرسی نمایندگی مجلس باشیم.

وی گفت: عدم توجه به مدیران متخصص وتوانمند بانو در سیستم اداری استان به شدت ازار دهنده است.

وی افزود: وظیفه نمایندگان، قانون گذاری و نظارت و نماینده در طول دوران نمایندگی موظف است نسبت به تصویب لوایحی که به مجلس ارایه می شود و طرح های پیشنهادی و مشارکتی خودش در راستای بهبود وضعیت کشور گام بردارد همچنین در حوزه ملی بحث نخست، اولویت اقتصاد کشور و بهبود معیشت مردم است.

سپه ونداظهار داشت: مجلس شورای اسلامی باید به سمتی حرکت کند تا اقتصاد کشور فعال، موانع تولید برطرف، اشتغال پایدار ایجاد و تامین اجتماعی و رفاهی برای مردم بصورت گسترده ایجاد شود و حتما باید مجلس آینده در حوزه منابع به ویژه آب و منابع، مدیریت قانونمند ایجاد کند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت پایدار ضمن حفظ اقتدار نظام، باید سطح تعاملات منطقه ای و جهانی افزایش یابد و برای حوزه پولی و ارزی کشور و ثبات ارزش پول ملی تلاش و پیگیری های علمی، تخصصی و عالمانه ای صورت بگیرد.

این کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس شورای اسلامی باید در حوزه جوانان برای اشتغال پایدار، ازدواج و مسکن برنامه های عملیاتی و قانونی خوبی تصویب کند و برای اجرای آنها نیز تا پایان نظارت دقیقی را انجام دهد.

سپه وند افزود: مصوبات مجلس شورای اسلامی باید در خدمت ارتقای کشور و رضایت مندی مردم باشد و طرح های قانونی که مبادی فساد را تشخیص می دهد و راهکارهای قانونی برای مبارزه با فساد را اجرایی و قانون گذاری کند.

وی ادامه داد: باید با مجلسی کاملا شیشه ای و شفاف مواجه شویم و طرح شفافیت آرا و طرح تعارض منافع در دوره آینده مجلس به تصویب برسد.

هاجر سپه وند تاکید کرد: باید برای داشتن مجلس قوی، ضد فساد و تمام قد در خدمت مردم و نظام، نماینده ای در تراز عقلانیت و جمهوری اسلامی انتخاب شود تا هم نگاه منطقه ای و هم نگاه جهانی داشته باشد و به تمام شاخصه های رو به رشد کشور توجه کند.

خبرنگلر: رضا میرزایی