دوازدهمین دوره انتخابات مجلس در ۱۱اسفندماه در سراسر کشور برگزار می شود وانتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی با یک قائده ویژه وهوشمندی وبی طرفی دولت سیزدهم درعدم حمایت دولت از فهرست انتخاباتی، فرد وگروه خاص نشان داد تنها برگزاری پرشور وحمایت از انتخاب اصلح مد نظردولت کریمه کار و کرامت خواهد بود.

در استان لرستان هم با وجود یک استاندار اخلاق مدار، بومی وسلامت هیات های اجرایی ونظارت شاید این دوره را یکی از بهترین انتخابات پیش بینی کرد.

ولی در میان این همه محاسن و نقاط قوت شائبه های دخالت ومهندسی انتخابات در چند حوزه تاثیر گذار استان وبرخی عمال نفوذ های مدیران از کاندید های خاص کمی نگران کننده وباعث عدم مشارکت، فرار مردم از انتخاب شایسته واصلح می شود.

این شائبه ها در چند حوزه استان این روزها به شدت گرم ومهندسی انتخابات را به نفع کاندیدا خاص قطعی می دانند.

ولی با توجه به سلامت، بیطرفی وصداقت کامل استاندار، هیات های نظارتی واجرایی استان می توان شریان فسادهای انتخاباتی را تا برگزاری انتخابات قطع کرده وبا برخورد وبرکناری مدیران متخلف وحامی کاندید های خاص عملا سلامت وبرگزاری انتخابات سالم را رقم زد.

اقدام مهم استاندار در برکناری یکی از فرمانداران واخطار شدید به برخی مدیران کل نشان از قاطعیت در حفظ سلامت انتخابات خواهد بود.

این را باید مسئولان بدانند که مردم، انتخابات مهندسی شده را قبول ندارند و آن را تضییع حقوق قانونی خود می‌دانند. مسئولان اگر خواستار برگزاری انتخابات با مشارکت حداکثری هستند، بایدبا مدیران متخلف برای  مهندسی کردن انتخابات پرهیز کنند و حق انتخاب آزاد مردم را به رسمیت بشناسند.

در این میان مدیر کل دادگستری استان و مدعی العموم هر شهرستان می تواند با اتکا بر قوه قهریه قانونی در برابر نافیان قانون ومتخلفین در مهندسی انتخابات اقدام کنند.

کاندیدا های که برای اهداف میلی خود مجددا ۴ سال مردم مظلوم لرستان را در وضعیت نابسامان قرار بدهیدالبته به لطف خدا مردم لرستان آگاه هستند و برای بیرون رفت از وضعیت تاسف بار فقر و فلاکت تحمیلی نامدیران نه کاندیداهای زر و زور و رانت نه خواهند گفت و به کاندیداهایی که صدای مظلومیت مردم لرستان هستند رای خواهند داد

و با همین گوشی ها هر گونه دزدی و خیانت به رای مردم را مستند و منتشر خواهند کرد.

مقام عظمی ولایت امام خامنه ای  بارها با تاکید بر حضور پرشور در انتخابات تاکید کردند :کار بزرگ مردم اوّلا اصل مشارکت، ثانیا نوع مشارکت و نوع انتخاب خواهد بود که امیدواریم خدای متعال همه‌ی دلهای ما را، دلهای ملّت ایران را هدایت کند تا بتوانیم به بهترین وجهی در این عرصه ظاهر بشویم.

یک رویداد سرنوشت‌ساز در کشور اتّفاق خواهد افتاد و آن عبارت است از انتخابات. قطعاً سرنوشت کشور در یک برهه‌ی زمانی در همه‌ی زمینه‌ها وابسته‌ی به عملی است که شما مردم ایران ان‌شاءالله انجام خواهید داد یعنی شما با حضور خودتان، با رأی خودتان، در واقع سرنوشت کشور را در همه‌ی ‌مسائل عمده رقم میزنید.

 

یاداشت :امیر محمود داودی نژاد