ر.

شاید بیش از 70 درصد کارهایی که اغلب نمایندگان مجلس به عنوان عملکرد خود گزارش می‌کنند و انجام می‌دهند در واقع انجام کارهای روزمره و وظیفه قانونی مدیران و مسئولان شهری است که برای انجام آنها حقوق می‌گیرند.
سوال اساسی اینجاست که آیا اگر نمایندگان مجلس کارهای اداری شهرشان را پیگیری نکنند؛ ادارات شهر تعطیل می‌گردند و همه بیکار می‌شوند ؟!؟ قطعا خیر. متاسفانه اغلب نمایندگان مجلس در گزارش های عملکرد خود بیان نمی‌کنند که چقدر در رأی گیریهای مجلس؛ در سوال از وزراء و مدیران جامعه؛ در ارائه بهترین طرح ها و روش‌های حکمرانی مطلوب؛ در کنترل و نظارت‌های قانونی که در اختیار دارند و … مشارکت و حضور عالمانه؛ عاقلانه و فعالانه ای داشته اند؟
اینکه نمایندگان دنبال آسفالت و آنتن دهی موبایل و تهیه زمین چمن مصنوعی و… برای شهر و روستا باشند دقیقا دخالت مستقیم و غیر مستقیم در انجام وظایف قانونی ادارات و سازمان‌هاست چرا که مسئولان هر شهر بابت طرحها و پروژه های مورد نیاز بودجه سالانه می‌گیرند که آنها را تمام و کمال انجام دهند حالا این وسط نماینده مجلس واقعا چرا باید دخالت های ریز و درشت داشته باشد. خود مردم نباید اجازه دهند که استقلال مدیران و عملکرد مسئولان شهری زیر سوال برود. مردم نباید سطح نمایندگان مجلس را آنقدر پایین بیاورند که نماینده برای محبوبیت و رأی آوردن بعضا مجبور می‌شوند کارهای بسیار ساده انجام دهند. کار نماینده قانونگذاری خوب و مفید؛ کنترل و نظارت مؤثر و مفید و استیضاح است که باید بدقت و ظرافت انجام شود. برای آنکه مجلس در رأس امور باشد باید انتخاب ما و حرکت ما بر مدار عقلانیت باشد چرا که اگر امورات کلی کشور با تعقل و دانایی و تدبیر نمایندگان مجلس سر و سامان داشته باشد قطعا آنتن موبایل و زمین چمن مصنوعی و آسفالت و… بخودی خود انجام می‌شود و نیازی به دخالت نمایندگان مجلس نیست.
والعاقبه للمتقین.
حسن خسروی.