رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان گفت: حفاظت وصیانت از اراضی کشاورزی اولین گام دستیابی به امنیت غذایی و خودکفایی در تولید محصولات راهبردی کشاورزی است و هرگونه اقدامی دراراضی کشاورزی نیاز به مجوزهای قانونی است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی لرستان سید عماد شاهرخی رییس سازمان جهادکشاورزی لرستان به مناسبت هفتم بهمن ماه سالروز تاسیس سازمان امور اراضی کشور که باحضور معاونین ،مدیران ستادی وشهرستانی ورئیس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی وکارشناسان در سالن شهدای جهاد کشاورزی لرستان برگزاری شد گفت:برای همه مانگهداری و حفاظت از اراضی به عنوان ذخیره و میراثی برای آیندگان باید اهمیت بسیار زیادی داشته باشد.

وی افزود: ما در سال گذشته درسطح کشور حدود ۴هزار هکتاراز اراضی کشاورزی تغییر کاربری غیر مجاز داشتیم.

شاهرخی درادامه افزود:هر هکتار از اراضی امنیت غذایی ۲۰ نفر را تامین می‌کنند ؛بنابراین ضرورت دارد با توجه به محدودیت های اراضی ۱ و ۲ که حاصلخیزی و افزایش تولید مناسبی دارند؛ ضرورت دارد از این اراضی حفاظت و نگهداری کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان بابیان اینکه متقاضیانی که قصد فعالیتهای تولیدی یاهرگونه تغییر کاربری اراضی رادارند باید مجوز قانونی دریافت کنند گفت:همه کسانی که قصد دارند کار تولیدی یا هرگونه ساخت و سازی را انجام دهند باید قبل از هرگونه اقدامی به مدیریت‌های جهاد شهرستان مراجعه کنند؛ چون ما الان پیش از ۳۰۰ آراء قطعی ساخت و ساز غیر مجاز داریم که این‌ها خودشان برای تخریب مشکلاتی را ایجاد کرده اند.

این مقام مسئول درادامه افزود:ما نیز ناچاریم برابر قانون درجهت منافع عمومی وحفاظت از این اراضی که متعلق به نسل های آینده است با این افراد برخورد کنیم؛ بنابراین متقاضیان بایدبه مدیریت‌های جهاد کشاورزی مراجعه کنند تاما مجبور نباشیم برای تخریب این ساخت و سازهای غیر مجازاقدام کنیم وباعث ناراحتی این افراد شود.

شاهرخی تصریح کرد: دراستان بیشتر از میانگین کشوری اراضی دیم داریم؛ در کشور ۵۳ درصد از اراضی دیم وجود دارد در حالی این میانگین در لرستان ۷۵درصدمی باشد.

شاهرخی درزمینه طرح جهش تولید در دیمزارها گفت :طرح جهش تولیددردیمزارها کار بسیار مهمی بود که با ستاد فرمان امام”ره” در استان در حال اجراست و تاکنون حدود ۳۷۰ هزار هکتار ازاراضی دیم استان تحت پوشش طرح جهش تولید در دیمزارها است که این‌ طرح می توانددربالا بردن تولید محصولات کشاورزی و اشتغال پایدار در استان موثر باشد.