: لازمه تحقق مجلس قوی، حضور قوی مردم در انتخابات است؛ لازمه دولت قوی حضور حداکثری مردم در انتخابات است؛ حضور مردم پیشران حرکت این نهادهاست.

نظام مردم‌سالاری دینی جمهوری اسلامی ایران متکی به آرای مردم است.