مسابقات قهرمانی کاراته بانوان غرب کشور باشرکت ۲۱ تیم از استان های غرب کشوردرمورخه۱۴۰۲/۸/۲۶به میزبانی استان ایلام وشهرستان دره شهر برگزار گردیدکه طی آن تیم بانوان پلدختر در این مسابقات به مقام قهرمانی دست یافت .لازم بذکر است سرپرستی ومربیگری تیم پلدختر را در این مسابقات سنسی نسرین احمدی،سنسی صباجودکی،سنسی فاطمه دریکوند ونایب رئیس هیئت کاراته شهرستان پلدختر سرکار خانم آرزو کاظمی برعهده داشتند.
(روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان پلدختر)