نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد گفت:رییس جمهور با خستگی ناپذیری و کار مضاعف درتلاش است که جایگاه ایران را در سطح بین المللی بهبود ببخشد و برای رشد کشور از استانی به استان دیگر، کشوری به کشور دیگر و از معاهده ای به معاهده ای دیگر، بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم مجاهدت می کند و توفیقاتی هم در دولت سیزدهم دست آمده است.

در لرستان نیز کارهای گوناگونی طی این مدت در حوزه های آبرسانی، گازرسانی، مدرسه سازی، راهسازی، بهداشت و درمان و دیگر زمینه ها انجام شده است اما اشتغال نیاز و ضرورت واجب این استان می باشد و در دیدار با مسوولان کشوری به کرات به این معضل تاکید شده است.

سالهاست که دیو بیکاری بر آسمان لرستان سایه افکنده و وعده های اشتغال در این استان اجرایی نشده است.

صنعتی که بتواند بیکاری را در لرستان کمتر کند مشاهده نمی شود که باید الزامات استان صنعتی در آن ایجاد شود در حالیکه برخی از استان های همجوار ما به علت اشباع شدن از صنعت، محیط زیست آلوده دارند اما لرستان بی بهره از صنعتی است که اشتغال قابل توجهی را ایجاد کند.