مدیرکل راه و شهرسازی لرستان گفت: ۱۱۲ هزار نفر متقاضی ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن استان حائز سه شرط اولیه هستند که در این راستا سه هزار و ۲۰۰ هکتار زمین نیاز است.

به گزارش صدای منتقد، بهزاد شاکرمی در نشست شورای مسکن استان اظهار کرد: همچنین ۳۱۰ هکتار در محدوده شهری پیش بینی و ۱۴ هزار و ۸۰۰ واحد انجام شده و ۲ هزار و ۸۹۰ هکتار اراضی برای ایجاد ۹۷ هزار و ۲۰۰ واحد مورد نیاز است.

وی افزود: در طرح جوانی جمعیت از مجموعه ۱۱ هزار و ۵۴۷ متقاضی ثبت نام شده تعداد ۲ هزار و ۶۳۶ متقاضی تایید نهایی شده اند، همچنین پنج هزار و ۳۳۱ متقاضی نیز دارای سه شرط اولیه هستند.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان بیان کرد: از این تعداد ۲۷۳ قطعه به متقاضیان در شهرهای بروجرد ، الیگودرز و پلدختر اختصاص یافت که در این راستا ۴۶۰ هکتار مورد نیاز است.

شاکرمی ادامه داد: همچنین در بخش مسکن حمایتی طرح نهضت ملی ۱۱ هزار و ۹۵۱ واحد به بانک معرفی شده اند که یک هزار و ۹۸۳ واحد دارای قرارداد مشارکت هستند.

وی یادآور شد: در بخش خودمالک شهری خارج بافت ۹ هزار و ۴۴۱ واحد به بانک معرفی شده که ۲ هزار و ۹۱۹ واحد دارای قرارداد مشارکت می‌باشند، همچنین در بخش خودمالک شهری داخل بافت ۲۲۲ واحد به بانک معرفی شده که ۲۲۰ واحد دارای قرارداد مشارکت و در بخش روستایی ۱۰ هزار و ۸۸۹ واحد به بانک معرفی شده که ۶ هزار و ۳۳۰ واحد دارای قرارداد مشارکت می‌باشند.

وی اضافه کرد: تنها بانک مسکن در مسکن حمایتی و بازآفرینی شهری نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت اقدام کرده و تعداد ۴۷۲ واحد نیز از پروژه‌های بنیاد مسکن به بانک ملی معرفی شده است ، همچنین در بخش خود مالک شهری بانک‌های مسکن ، ملت ، ملی و صادرات عملکرد داشته اند.