در مردادماه استان کردستان با ۱۲.۱ درصد، بیشترین آمار برگشت خوردن چک‌ها را به خود اختصاص داده و استان‌های آذربایجان غربی با ۱۱.۵ درصد و خراسان شمالی و لرستان، هر یک با ۱۱.۲ درصد، در ادامه این فهرست قرار دارند.

به گزارش صدای منتقد به نقل از یافته، بانک مرکزی آمار و ارقام مربوط به چک‌های مبادله‌ای در پنجمین ماه از سال ۱۴۰۲ را از طریق وبسایت رسمی خود منتشر کرد.

بخشی از گزارش بانک مرکزی مربوط به آمار چک‌های برگشتی است که بر اساس آن، در مردادماه امسال حدود ۷۲۷ هزار فقره چک معادل ۹.۱ درصد از کل چک‌ها برگشت خورده‌اند. از نظر مبلغی نیز در این مدت بیشتر از ۶۵.۶ هزار میلیارد تومان چک که ۱۳.۳ درصد از کل چک‌ها را شامل می‌شوند، پاس نشده‌اند. به این ترتیب، تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی نسبت به تیرماه امسال به ترتیب ۶.۷ درصد و ۷.۴ درصد افزایش یافته است.
به علاوه، تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی در مردادماه سال گذشته به ترتیب ۹.۱ درصد و ۱۱.۴ درصد بوده و این ارقام در تیرماه امسال نیز ۸.۸ درصد و ۱۲.۷ درصد ثبت شده‌اند.
اگر داده‌ها چک‌های برگشتی را به تفکیک استان‌ها بررسی کنیم نیز درمی‌یابیم که استان کردستان با ۱۲.۱ درصد، بیشترین آمار برگشت خوردن چک‌ها را به خود اختصاص داده و استان‌های آذربایجان غربی با ۱۱.۵ درصد و خراسان شمالی و لرستان، هر یک با ۱۱.۲ درصد، در ادامه این فهرست قرار دارند. از سویی دیگر نیز کمترین چک‌های برگشتی نیز در سه استان گیلان با ۶.۷ درصد، گلستان با ۷.۸ درصد و خوزستان با ۸.۱ درصد صادر شده است.
در این میان، در استان تهران نیز بیش از ۲۲۰ هزار فقره چک به ارزش ۲۸ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است که این ارقام از نظر تعداد ۸.۷ درصد و از نظر مبلغ ۱۱.۶ کل چک‌های برگشت خورده هستند.
همچنین در مردادماه امسال، بیشتر از ۲.۵ میلیون فقره چک معادل ۳۱ درصد از کل چک‌ها در استان تهران مبادله شده‌اند. استان‌های اصفهان با ۱۰.۶ درصد و خراسان رضوی با هفت درصد نیز در رده‌های بعدی بیشترین استفاده از چک قرار دارند.
این آمار از دیدگاه مبلغ چک‌ها نیز نشان می‌دهد که ۶۲.۴ درصد از کل چک‌ها در این سه استان دست به دست شده که سهم تهران از این رقم ۴۸.۹ درصد و سهم اصفهان و خراسان رضوی نیز به ترتیب ۸.۲ درصد و ۵.۳ درصد ثبت شده است.