طی حکمی دکتر اعظم روانشاد به عنوان مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان منصوب شد.   

به گزارش صدای منتقد « دکتر اعظم روانشاد» دانش آموخته دکترای جامعه‌شناسی است، از جمله سوابق اجرایی و مدیریتی وی می‌توان به معاونت فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان،رئیس اداره فرهنگی، تبلیغات و مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خرم آباد، مسئول روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان و … اشاره کرد.

 

خبرنگار /سجادجوانمرد