مسوولین کشوری و سران سه قوه و معاونت‌های آن‌ها توجه کنند که رفع مشکلات و مسائل لرستان نیازمند نگاه ویژه و توزیع اعتبارات بیشتر است.

فراجا در لرستان قریب به ۵۰۰ شهید دارد که برای سربلندی و آسایش و امنیت تقدیم ملت شده‌اند.