مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان: تاکنون ۷۵۵ میلیارد تومان نیز بابت خرید دانه‌های روغنی خریداری شده پرداخت شده است.

مجموع خرید گندم از بهره‌برداران ۷ هزار و ۴۳۷ میلیارد تومان بوده که تاکنون ۵ هزار و ۲۴۴ میلیارد تومان آن پرداخت شده و مابقی مطالبات نیز به‌زودی پرداخت می‌شود.