داماشیان مقابل خیبر ۳ بر صفر بازنده شد

کمیته انضباطی رای خود را درباره تخلفات رخ داده در دیدار خیبر خرم آباد و داماشیان رشت را صادر کرد و تیم شمالی علاوه بر جریمه سنگین مالی، ۳ بر صفر بازنده شد.