در راستای ایجاد انگیزه وقدر دانی از همکاران توانمند وسخت کوش در خدمات مطلوب بانکی از طرف مدیران ارشد مدیریت شعب بانک رفاه کارگران استان لرستان از رضا دهقانپورو بهزاد یاراحمدی از همکاران بانکیار پر تلاش وبا برنامه بعنوان همکاران برترتقدیر شد.

به گزارش پایگاه خبری وتحلیلی صدای منتقد،به نقل ازروابط عمومی بانک رفاه استان لرستان ، در مراسمی که در سالن همایش مدیریت شعب استان برگزار شد، با حضور مهندس بهروز بالاوندی، دکتر علی احمدی ، مدیر و معاونت شعب استان،عبدالرضا کزازی رئیس حوزه حراست،مهندس نصرت اله رشیدیان رئیس حوزه بازرسی،رضا علیشاهی مدیر ارتباط با مشتریان، سرکار خانم دولتشاهی رئیس توسعه منابع انسانی وامیر محمود داودی نژادمدیر روابط عمومی از همکاران برنامه محور ،ساعی و پرتلاش  تقدیر به عمل آمد.

در این مراسم مهندس بالاوندی مدیر شعب استان لرستان  طی سخنانی از همکاران،با انگیزه،توانمند، تحول آفرین وبا برنامه که با تلاش و جدیت علاوه بر دستیابی به اهداف ترسیم شده توانسته اند از آن نیز فراتر رفته و دردستیابی به اهداف عالیه بانک در بسیاری از پارامترها وشاخص های ارزیابی  موفق باشندتشکر کرده و از آنها خواست تا با پشتکار، مسیر خود را ادامه دهند تا علاوه بر حفظ این موفقیت، به پیروزی های بیشتری دست یابند.

مدیر شعب بانک رفاه استان ازرضا دهقانپور وبهزاد یاراحمدی از همکاران بانکیار وساعی که در میز مراقبت از مشتری وضریب نفوذ کاربری حائز رتبه برتر در سطح استان وکشور شدند بااهدای لوح تقدیر وهدایایی تقدیر کرد.

در ادامه دکتر علی احمدی، مهندس نصرت رشیدیان، رضا علیشاهی، سرکارخانم دولتشاهی و امیر محمود داودی نژاد از تلاش همکاران توانمند بانکیار با ابرازخرسندی از خلاقیت، نوآوری وتلاش در راستای اهداف عالیه بانک با بیان رهنمود ومطالبی قدر دانی کردند.

شایان ذکر است در پایان با اهدای لوح و هدایایی از همکاران بانکیار موفق تقدیر به عمل آمد.