خرم آباد _مدیرکل بهزیستی لرستان گفت: ۵۹۸ نفر از فرزندان بی‌سرپرست و بدسرپرست سازمان بهزیستی لرستان نزد خانواده‌های جایگزین همچون پدربزرگ و مادربزرگ این افراد سپرده شده است.

به گزارش صدای منتقد، همایون عمودی‌زاده در جمع خبرنگاران اظهار کرد: فرزندخواندگی، اعطای سرپرستی کودکان بدون سرپرستی است که تحت سرپرستی سازمان بهزیستی قرار دارند و متقاضی‌ها باید واجد شرایط قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست در کشور باشند و این طیف از کودکان جامعه، والدین یا جد پدری شناخته‌شده‌ای ندارند.

وی اضافه کرد: در سال گذشته، ۱۹ نفر تحت عنوان فرزندخوانده به خانواده‌های متقاضی حائز شرایط سپرده شده است.

مدیرکل بهزیستی لرستان افزود: ۵۹۸ نفر از فرزندان بی‌سرپرست و بدسرپرست سازمان بهزیستی استان نزد خانواده‌های جایگزین همچون پدربزرگ و مادربزرگ این افراد سپرده شده است.

عمودی زاده گفت: همچنین سه بچه معلول نیز به خانواده‌های متقاضی به عنوان فرزندخوانده سپرده شده است.

وی بیان کرد: در این راستا دستگاه قضایی لرستان نهایت همکاری را با بهزیستی استان داشته است.

مدیرکل بهزیستی لرستان اظهار کرد: معتقدیم باید مراکز نگهداری کودکان در استان به صفر برسد اما در مواردی ناچاریم از این کودکان به دلیل داشتن پدر و مادر بدسرپرستی که معتاد متجاهر هستند، نگهداری شود.

عمودی زاده اضافه کرد: این کودکان به دلیل داشتن پدر و مادر بدسرپرست امکان واگذاری آنها به خانواده‌های متقاضی فرزند وجود ندارد.

 

خبرنگار: سجادجوانمرد