http://در یک اقدام شایسته ودر خور تحسین :اهدای ۱۶دست پیراهن و شورت ورزشی با شعار درخت =زندگی به تیم فوتسال پدیده خرم آبادتوسط رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خرم آباد
علی حسینی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خرم آباد در راستای توسعه فرهنگ زیست محیطی و شناخت منابع طبیعی به ورزشکاران شهر خرم آباد در اقدامی ۱۶ دست پیراهن و شورت ورزشی با شعار درخت =زندگی به تیم فوتسال پدیده خرم آباد اهدا کرد.

به گزارش پایگاه خبری وتحلیلی  صدای منتقد ،علی حسینی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خرم اباد گفت :یکی از رویکردهای اصلی مدیریت منابع طبیعی در یک دهه اخیر، مدیریت مشارکتی بوده است و همیاران طبیعت یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های موجود در راستای فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی و مشارکت داوطلبانه در امر حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی هستند.
علی حسینی با اشاره به اهداف مهم این طرح و مشارکت اقشار جامعه در طرح همیار طبیعت افزود: یکی از اولویت‌های ما، جذب همیاران طبیعت است تا از این ظرفیت تأثیرگذار و مهم آموزشی نیز در حفاظت پایدار عرصه‌های منابع طبیعی استفاده شود.رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خرم آباد اظهار امیدواری کرد که در سال جاری با جذب حداکثری ورزشکاران و قهرمانان در طرح همیار طبیعت، بتوان در جهت ارتقای سطح آگاهی این قشر در حفظ، احیا و توسعه عرصه‌های منابع طبیعی گام‌های مؤثری برداشت.علی حسینی از صدور ۱۵۰ کارت «همیار طبیعت» برای ورزشکاران و قهرمانان شهرستان خرم آباد خبر داد که ۱۶ کارت آن طی مراسمی به اعزای تیم فوتسال پدیده اهدا شد