گودرزی؛ مدیرعامل شرکت گاز استان در بازدید از پروژه گازرسانی به شهر شول‌آباد و روستاهای حومه:

شمارش معکوس برای اتمام گازرسانی به شول‌آباد و روستاهای حومه که یکی از سخت‌ترین و مهم‌ترین پروژه گازرسانی استان بود آغاز شده و برای پایان عملیات اجرایی آن کمتر از ۶۰۰ متر خط لوله فلزی باقی‌مانده و هم اکنون عملیات تست شبکه تغذیه شروع شده است.