انتصاب سرپرست شهرداری منطقه یک خرم‌آباد

امیرمحمدحسنوند شهردارمنطقه 1 خرم آباد شد

به گزارش صدای منتقد، طی حکمی از سوی داریوش بارانی بیرانوند شهردار خرم‌آباد، امیر محمد حسنوند به عنوان سرپرست منطقه یک شهرداری خرم‌آباد منصوب شد.

سرپرست شهرداری الشتر، معاونت برنامه ریزی وپشتیبانی سازمان آتش نشانی خرم آباد از جمله سوابق مدیریتی امیرمحمد حسنوند

می باشد