ماموران انتظامی شهرستان پلدختر با اشراف اطلاعاتی از انتقال ۲ محموله بزرگ پارچه قاچاق اطلاع حاصل و تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کردند.

ماموران پس از اعزام اکیپ‌های گشت انتظامی به محور پلدختر_خرم‌آباد و پس از شناسایی ۲ دستگاه تریلر کشنده در یک اقدام ضربتی هر ۲ خودرو را توقیف کردند.

در تحقیقات بیشتر از ۲ خودروی توقیفی شده یک هزار ۶۰۰ طاقه بزرگ، پارچه خارجی فاقد هرگونه مجوز و قاچاق کشف و ۲ نفر در این رابطه دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه های ذیصلاح معرفی شدند.