یک هزار و ۳۷۰ حلقه چاه غیر مجاز در استان شناسایی شده است،از این تعداد ۷۰۰ تا ۸۰۰ حلقه چاه به فرم یک و پنج معروف هستند، یعنی قابلیت مجوز دار شدن را دارند.

تاکید و اولویت ما در حال حاضر پیشگیری از حفر چاه است، سال گذشته ۵۸ حفار غیر مجاز را که در محیط بسته اقدام به حفاری کرده بودند، توقیف