مجیدمنعمی برکنار شد/احسان یاوری سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی استانداری لرستان شد

به گزارش صدای منتقد، طی حکمی از سوی استاندارلرستان “دکتراحسان یاوری” به عنوان سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری لرستان منصوب شد

یاوری دارای مدرک تحصیلی دکترای حقوق و پیش از این ریاست دانشگاه آیت الله بروجردی را عهده دار بوده است

 

معاون سیاسی و دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاههای تهران،معاون فرهنگی دانشجویی دانشکده خبر، مسئول ناحیه بسیج دانشجویی دانشگاه های تهران بزرگ و مدیر حقوقی دانشکده خبر از دیگر سوابق اجرایی یاوری می باشند

 

 

خبرنگار: سجادجوانمرد