مکتب امام حسین (ع) تمامی زندگی ما را در بر گرفته و تبعیت و پیروی از آن سدی محکم در برابر فتنه‌ها و توطئه‌های دشمنان خواهد بود.

در ایام محرم ما فقط عزاداری نمی‌کنیم، بلکه باید عزاداری‌ها توام با بصیرت‌افزایی و درس‌گیری از واقعه محرم باشد،اهالی هیأت باید به عمق واقعه در کنار ظاهر آن بپردازند که عمق آن از ظاهر آن کمتر نیست.