فاتحی فرماندار ازنا در این جلسه با اشاره به خدمات دولت سیزدهم روند عملیات احداث و تکمیل پروژه های عمرانی در دو سال گذشته را در شهرستان ازنا خوب ارزیابی کرد و گفت: اعتبارات تملک و دارایی شهرستان در سال جدید با افزایش ۵۰٪ بسیاری از مشکلات را مرتفع خواهد کرد و به همین جهت مدیران دستگاه های اجرایی باید نهایت تلاش برای جذب حداکثری اعتبارات را داشته باشند.

فاتحی در ادامه افزود : خوشبختانه در سال گذشته بیش از ۷۵٪ اعتبارات جذب شد که در مقایسه با سالهای گذشته بسیار قابل توجه است و باید امسال نیز با پیگیری ادارات اعتبارات به طور کامل جذب شود.

فرماندار ازنا با تشکر از سازمان‌ مدیریت و برنامه ریزی گفت : هماهنگی و همدلی رمز موفقیت دولتمردان دولت سیزدهم است و در این زمینه هماهمگی خوبی با سازمان برنامه بودجه استان و فرمانداری برای تخصیص و جذب اعتبارات ایجاد شده است و نیازهای شهرستان به استاد ارائه شده است.