روابط‌عمومی شرکت توزیع برق در اقدامی نو و مبتکرانه برای اولین بار در سطح کشور آخرین آمار مصرف برق را هر شب مانند گزارش وضعیت آب و هوا به اطلاع مردم می‌رساند.

به گزارش روابط‌عمومی شرکت توزیع برق لرستان ، یکی از مهمترین اقدامات در طول فصل تابستان در جهت مدیریت مصرف برق همراهی مردم فهیم استانمان است، اتفاقی که در سال ۱۴۰۱ به دلیل فرهنگ بالای هم‌ استانی‌هایمان و درک شرایط موجود و رعایت مصرف برق در تابستان باعث عدم خاموشی در این فصل شد.

امسال نیز با توجه به پیشنهاد مبتکرانه روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق لرستان، برای اولین بار در کشور با همکاری صدا و سیمای مرکز استان در طول پیک بار تابستان مدیرعامل و کارشناسان شرکت توزیع برق به صورت روزانه با ارزیابی دقیق اطلاعات مصرف برق در مرکز پایش ، اطلاعات دقیق از روند افزایش یا کاهش مصرف برق و همچنین راهکارهای مدیریت مصرف برق را هر شب (همانند برنامه های کارشناسی هواشناسی) در بخش‌های مختلف خبر افلاک به اطلاع مردم شریف لرستان