طی حکمی از سوی خانم الهه یگانه مدیر مسول پایگاه خبری صدای منتقد فرشید گله داری به عنوان سردبیر این پایگاه خبری منصوب شد

گفتنی است ایشان در حاضر سردبیر پایگاه خبری طللوع افلاک ، روابط عمومی انجمن خبرنگاران و روابط عمومی هیات هندبال واسکواش لرستان می باشد