حمیدرضاقاسم پور فعال علمی واجتماعی کشور دریادداشتی نوشت:اولویت اصلی استانداران و فرمانداران جذب مدیران بومی باشد

به گزارش صدای منتقد از تهران، حمیدرضاقاسم پور فعال علمی واجتماعی کشور دریادداشتی نوشت:: امروزه مهمترین امتیاز استفاده از نیروهای بومی ، تسلط کامل بر محیط ، دلسوزی ،استفاده از توانمندی ،تعهد و تخصص برای پیشرفت منطقه و عامل همبستگی و همدلی بین مردم و مسوولين و رضایت از حاکمیت است و تاثیر ویژه ای در حوزه اجرا و عملکرد مدیران دارد.

موضوع استفاده از مدیران غیر بومی در استان‌ها و شهرستانها به یک چالش مهم تبدیل شده و این معضل اساسی باید از ساختار مدیریتی حذف شود.

مدیران بومی نیازمند فرصت برای آشنایی با مشکلات و مطالبات مردم و شناخت نقاط قوت و ظرفیت های موجود برای توسعه منطقه نیستند.

 در همه استانها و شهرستانها نیروهای متخصص، متعهد ،توانمند و کارآمد فراوان و از نظر تجربه و توان مدیریتی و اجرایی قابل تحسین و ستودنی اند.

استفاده از نیروهای غیربومی با وجود نیروهای تحصیلکرده و کاربلد بومی ، اهانت به شعور مردم است و این یعنی مانع ایجاد کردن برای بروز و ظهور استعداد های بومی و منطقه ای .سیاست دولت باید استفاده از مدیران و نیروهای بومی باشد و وظیفه اصلی همه استانداران و فرمانداران اینست که موظف به استفاده و پرورش مدیران بومی باشند.

متاسفانه در خیلی از استان‌ها هنوز ظرفیت استفاده از مدیران بومی ایجاد نشده و این درحالیست که مدیران بومی بر مشکلات و چالش‌های منطقه ای واقفند و این مهم منجر به تسریع در رفع عقب ماندگی در توسعه شهرها می‌شود و طرح مدیریت دانش بومی و استفاده از ظرفیتهای مدیریتی بومی در کشور خصوصا مناطق محروم میتواند مهمترین نقش را ایفا کند.

شاخص بومی بودن و شایسته سالاری باید اولویت اصلی استانداران و فرمانداران باشد و آگاهی و احاطه مدیران بومی بر مشکلات منطقه و محیط محل ماموریت یک امتیاز مهم است و این موضوع از نظر افکار عمومی و جریان‌های سیاسی و اجتماعی باید رصد شود، البته یک مدیر بومی باید دارای تعهد، تخصص ، کارآمدی و برنامه باشد و علاوه بر این باید برنامه های مدیریتی خود را براساس شناخت کامل و دقیق از همه ظرفیت‌ها ، اولویتها ،آرمانها ، ارزشها و فرهنگ بومی با اتکا بر اصل مسوولیت پذیری تنظیم و هدایت کند.

لذا دولت موظف است محدودیت‌ها، چالش‌ها و موانعی را که سد راه استفاده از مدیران بومی است حذف و راهکارهایی را ارائه دهد تا بتواند بستر مناسب جهت تکوین الگوهای مدیریتی بومی فراهم شود.

توسعه و پیشرفت هر منطقه در جذب و استفاده از نیروهای بومی است که موجب رضایت، وحدت ،همدلی و هماهنگی هرچه بیشتر مردم و مسوولين می‌شود. همه استانداران و فرمانداران در جهت استفاده از مدیران بومی و بومی سازی همه مدیران ادارات نگاهی ویژه و سازنده داشته باشند

بنابراین ساختار اداری کشور نیاز به یک تحول عظیم دارد و پیاده سازی رویکرد بومی سازی مدیریتی باعث توسعه منطقه ای و کمک قابل توجهی در به روز شدن توسعه می باشند.

در پایان عرض میکنم که در موضوع استفاده مسوولين از مدیران غیر بومی ، مردم بومی هم به نوعی مقصرند چرا که اشخاصی کوته فکر و تنگ نظر که خودشان فاقد هرگونه ویژگی مدیریتی هستند با تنظیم گزارشات واهی و بدور از اخلاق و انسانیت علیه مدیران و نیروهای متدین ،متعهد،متخصص و توانمند بومی باعث بدبینی و سواستفاده مدیران ارشد استانی شده اند و این مهمترین مانع پیشرفت و عدم استفاده از مدیران بومی بوده و هست امیدواریم در آینده شاهد رفع چنین مشکلاتی در مراکز استانها و شهرستانها باشیم و اولویت اصلی مسوولين خصوصا استانداران و فرمانداران هم حفاظت از امنیت ملی و افزایش رفاه و آسایش مردم و استفاده از مدیران بومی باشد

 

خبرنگار: سجادجوانمرد