مخابرات منطقه لرستان،موفق به کسب رتبه سوم کشور در بین استان‌های همتراز در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۱ شد.

به گزارش صدای منتقد،در همایش تقدیر از فعالان عرصه ارتباطات شرکت مخابرات ایران که روز دوشنبه ۲۲ خرداد در تهران برگزار شد،مخابرات منطقه لرستان در شاخص های ارزیابی سال ۱۴۰۱بین مناطق مخابراتی سطح دو، رتبه سوم کشوری را کسب کرد.

گفتنی است،استانهای برتر با توجه به شاخص های مانند سود عملیاتی و نسبت وجه نقد به کل و در آمد ودرصد تحقق در آمد عملیاتی به این رتبه ها دست یافته اند.

طبق گزارش شرکت مخابرات ایران و بر مبنای ارزیابی عملکرد مناطق مخابراتی در سال ۱۴۰۱،مخابرات لرستان توانست رتبه سوم کشور را در بین استان‌های همتراز را در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۱ کسب کند،همچنین مخابرات استان در مقایسه با عملکرد سال گذشته،شاهد ارتقاء و رشد پنج پله ای بوده است.

نبی الله شمسی فر،مدیر مخابرات منطقه لرستان در این باره گفت:این ارزیابی در همه زمینه ها و بصورت جامع انجام شده و کلیه حوزه های فنی شامل میزان توسعه، وضعیت نگهداری،شاخص های کمی و کیفی،ارتباطات سیار هم در بخش توسعه و هم نگهداری و میزان پوشش و ارتقاء تکنولوژی و رضایتمندی مردم در بخش تجاری و مشتریان،سطح رضایتمندی مشترکین از ارائه خدمات،خدمات پس از فروش،روابط عمومی و تبلیغات، پاسخگویی و پشتیبانی و شاخص‌های کیفی مرتبط و میزان رضایت مندی مشتریان در بخش مالی شامل تحقق درآمدهای عملیاتی و کل ، کنترل هزینه ها و وصول مطالبات و مدیریت جریان نقدینگی و حسابهای دریافتنی و در بخش منابع انسانی میزان توجه به شاخص بهره وری ، آموزش و ارتقاء سطح کارکنان و ارزیابی عملکرد و سایر موارد کلی و جزیی را در بخشهای مختلف شامل شده است.

وی، ضمن تبریک این موفقیت به همه همکاران،افزود:امید است سالی موفقیت آمیز در جهت پیشبرد اهداف عالی مخابرات و توسعه خدمات ارتباطی در منطقه داشته باشیم.