طی حکمی ازسوی وزیر کشور، محمدباقراحمدی چگنی رسما به عنوان فرماندار شهرستان خرم آباد منصوب شد

به گزارش صدای منتقد ازلرستان، احمد وحیدی وزیر کشور،طی حکمی به پیشنهاد استاندار لرستان، محمدباقراحمدی چگنی را به عنوان فرماندارشهرستان‌ خرم آباد برای مدت چهار سال منصوب کرد.

پیش از این احمدی چگنی به عنوان سرپرست در این سمت خدمت می‌کرد

 

خبرنگار: سجادجوانمرد